Vol. XVI, no 2

EASTERN HUMANISTIC ANNALS

“One inseparable and indistinct body.”
Studies in the history of the Polish-Lithuanian Commonwealth
edited by Artur Goszczyński

Tom XVI (2019), № 2 – Wschodni Rocznik HumanistycznyWschodni Rocznik Humanistyczny

Paweł Jusiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Kariery urzędnicze i parlamentarne Żółkiewskich herbu Lubicz w XVI-XVII wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 9-28.
The clerical and parliamentary careers of the Żółkiewski family of the Lubicz coat of arms in the 16th-17th centuries.


Janusz Dorobisz (Uniwersytet Opolski), Kariery dygnitarzy duchownych koronnych Wazów, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 29-48.
The careers of the cleric dignitaries of the Crown during Vasa times.


Artur Goszczyński (ToNiK „Libra”), Aktywność publiczna Aleksandra Koniecpolskiego do 1648 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 47-74.
The public and personal affairs of Grand Standard Bearer of the Crown Aleksander Koniecpolski (in the period until 1648).


Paweł Duda (Uniwersytet Śląski), „Jego Świętobliwość uznaje, że lepiej będzie kontynuować wojnę, tym bardziej kiedy jest nadzieja na zwycięstwo”. Aktywność dyplomacji papieskiej podczas konfliktu polsko-tureckiego z lat 1633-1634, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 75-98.
“His Holiness thinks that war should be continued, especially when there’s hope for final victory”. Activities of Papal diplomacy during Polish-Turkish conflict of 1633-1634.


Aleksandra Ziober (Uniwersytet Wrocławski), Kazimierz Jan Sapieha jako wzorzec osobowy magnata w świetle Życia Sapiehów autorstwa Kazimierza Kognowickiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 99-114.
Kazimierz Jan Sapieha as a personal model of a magnate in the light of Sapieha Life by Kazimierz Kognowicki.


Ivan Gavryliuk (Uniwersytet Warszawski), Nieznana strona znanej wojny: głód w armiach koronnej i kozackiej w ciągu pierwszych lat powstania Bohdana Chmielnickiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 115-132.
Unknown page of known war: hunger among Cossack and Crown armies during first years of Bohdan Khmelnytsky’s Uprising.


Leszek Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), The Masovian Voivodship’s deputy sejmiks and their deputies to the Crown Tribunal in the years 1660-1700, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 133-142.
DOI: 10.36121/LWIERZBICKI.16.2019.2.133
Sejmiki deputackie i deputaci województwa mazowieckiego na Trybunał Koronny w latach 1660-1700.


Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum), Działalność polityczno–wojskowa chorążego koronnego i wojewody kijowskiego Andrzeja Potockiego w latach 1667–1673, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 143-168.
Political and military activities of the Crown Ensignand the voivode of Kiev Andrzej Potocki in the years 1667–1673.


Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski), Wielkie Księstwo Litewskie w relacjach berlińskich Philipa Plantamoura z latach 1700-1703, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 169-192.
The Grand Duchy of Lithuania in the reports of Philip Plantamour from Berlin from 1700–1703.

Witalij Nagirnyj (Uniwersytet Jagielloński), Początki zamku czernelickiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 193-208.
The beginnings of the Chernelitse castle.

Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski), The place of Ruthenian lands in the historiography of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th century. Selected aspects, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2., s. 209-218.
Miejsce ziem ruskich w historiografii Rzeczypospolitej w XVIII w. Wybrane aspekty.


Grzegorz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Problematyka żup solnych w kontraktach skarbowych na dobra ekonomii samborskiej z drugiej połowy XVII i XVIII wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 219-238.
Saltwork issues in the treasury contracts for Sambor crown estate from the second half of the 17th and 18th century.

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), Główne założenia reform staroruskiej notacji muzycznej na przykładzie traktatu teoretycznego Iwana Szajdurowa, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, 239-262.
The main assumptions of reforms of the Old Ruthenian musical notation on the example of the theoretical treatise of Ivan Szajdurow.

Violetta Machnicka (Siedleckie Towarzystwo Naukowe), Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), Od Paska do Prusa. O biograficznych i literackich związkach „mocarzy pióra” z Polską Wschodnią, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 263-278.
From Ch.Pasek to B.Prus. On biographical and literary relations of the „strong men of the pen” with Eastern Poland.

Grzegorz Gałęzowski (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin), Enterprise Content Management w Polsce, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), nr 2, s. 279-299.
Enterprise Content Management in Poland.