Rada Naukowa

prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcaria,

dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa,

prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja,

dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia,

prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja,

prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa,

dr Janusz Nowak, Kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki
xx Czartoryskich w Krakowie,

dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandee, La Roche-sur-Yon, Francja).

prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski,

prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr George Soroka, Harvard University,  USA,

dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa,

dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,

dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.