t. XX (2023), № 3

Heraldyka miejska Królestwa Polskiego w XIX wieku, red. Artur Górak