T. XIII 2016

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XIII (2016)

Strona redakcyjna

Rozprawy i studia


Justyna Dąbkowska-Kujko (The John Paul II Catholic University of Lublin), Polish translations of Justus Lipsius’ works in the 16th-18th centuries, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 9-18. 011_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), Staroruski neumatyczny Irmologion Ławrowski z XVI wieku – niezbadany zabytek wschodniosłowiańskiego piśmiennictwa muzycznego na południowo-zachodniej Rusi, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 19-52. 021_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Wioletta Pawlikowska-Butterwick (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Property and Personal Relations in the Jurydyka of the Vilna Cathedral Chapter in the Sixteenth and Early Seventeenth Century (with Particular Reference to the Scandalous and Suspicious Misdeeds of Canon Isaac Fechtinus), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 53-82. 055_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Aleksandr Witaljewicz Małow (Instytut Historii Rosji, Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie), Los jednego człowieka czasów Smuty: Jakow Michajłowicz Boborykin, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 83-101. 085_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Okoliczności erygowania rzymskokatolickiej diecezji janowskiej czyli podlaskiej (1795-1818), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 103-112. 105_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Leszek Mikrut (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Konflikt św. Stanisława z Bolesławem II Szczodrym w wybranych utworach piśmiennictwa polskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 113-123. 115_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Александр Алексеевич Журавлёв (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет), Жизненный путь: от одонтолога до бригадного генерала. (О службе в Женском медицинском институте Ф.А.Звержховского), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 125-134. 127_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Michaił Anatoljewicz Prichodźko (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawny, Moskwa), Odpowiedzialność prawna wyższych urzędników w Imperium Rosyjskim w XIX i na początku XX wieku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 135-140. 137_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Andrzej Emeryk Mańkowski (Warszawa), Mańkowscy herbu Jastrzębiec z Podlasia. Szkice genealogiczne i wspomnienia, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 141-160. 143_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Федор Кузьмич Ярмолич (СанктПетербургский Институт Истории Российской Академии Наук), Религия в жизни советского гражданина в 1950-е – 1960-е гг., „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 161-167. 163_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Jan Ratuszniak (Uniwersytet Łódzki) Ewolucja poglądów Aleksandry Kołłontaj na rolę mężczyzny w społeczeństwie (1909-1926), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 169-186. 171_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Michał Kuchciak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Wojska samochodowe i pancerne w Lublinie w latach 1918-1939, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 187-209. 189_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Paweł Borek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Życie kulturalno-oświatowe w garnizonie Siedlce 1918-1939, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 211-233. 213_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Tradycje patriotyczne na łamach dwutygodnika „Ziemia Tomaszowska”, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 235-249. 237_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Filip Gończyński-Jussis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Struktury i działacze okręgu lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej (1931–1939), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 251-272. 253_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Rafał Brodacki (Warszawa), Instytut Pamięci Narodowej – Instytut Historii Najnowszej (1944-1950), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 273-289. 275_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Oddziaływanie państwa na niepaństwowy zasób archiwalny w Polsce – od teorii do praktyki, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 291-309. 293_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podlaska), Patriotyzm i kultywowanie tradycji lokalnych w świetle dawnej i współczesnej literatury przedmiotu), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 311-325. 313_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Артем Вікторович Угач (Дніпропетровський національний університет), Археографічний рівень сучасних документальних публікацій з історії діяльності радянської контррозвідки в роки другої світової війни, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 327-333. 329_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Regulacje polskiego prawa archiwalnego dotyczące archiwaliów prywatnych, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 335-345. 337_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Izabela Pasternak (Uniwersytet Rzeszowski), Człowiek a nauki humanistyczne w filozofii Michela Foucault, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 347-358. 349_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Bartłomiej K. Krzych (Uniwersytet Rzeszowski), Chrześcijańska refleksja ekologiczna. Ekoteologia, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 359-365. 361_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)


Materiały i źródła

Artur Goszczyński (Uniwersytet Jagielloński), Nieznana relacja o śmierci Maryny Mniszchówny, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 367-384. 371_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Instrukcja dla Straży Ziemskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 385-397. 389_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Wokół Cudu Lubelskiego. Dwie relacje o „jaśniejących” obrazach w powiecie radzyńskim w lecie 1949 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 399-412. 403_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)


Polemiki, recenzje, sprawozdania

 417_PDFsam_000_WRH tom XIII (2016)

Mariusz Korzeniowski, Marcin Kruszyński, Krzysztof Latawiec, Tomasz Osiński, Dariusz Tarasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie), Profesor Marek Mądzik (1946-2016), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 413-420.

Tomasz Demidowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej), Ks. Sławomir Bylina, Relacja państwo – Kościół katolicki na Południowym Podlasiu w II Rzeczypospolitej, Wyd. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Kuria Diecezjalna w Drohiczynie, Drohiczyn 2013, ss. 318, il. 36, aneksy, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 421-424.

Tomasz Demidowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej), Arkadiusz Zawadzki, Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918 – 1939, Wyd. UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, ss. 600, il. 44, aneksy, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 425-429.

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Recenzja książki pt. Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury, red. Witold M. Nowak i Magdalena Żardecka-Nowak, Rzeszów 2014, ss. 152, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 430-432.

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Watykan a sprawa polska. Recenzja książki Łukasza Kleski pt. Watykan a sprawa polska, Wydawnictwo Łukasz Kleska, Rzeszów 2015, ss. 128, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIII (2017), s. 433-435.