t. XX (2023), № 1

Szlachta Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku, red. Artur Goszczyński, Jarosław Stolicki