T. III 2006

Wschodni Rocznik Humanistyczny tom III (2006)

SPIS TREŚCI

STUDIA I ROZPRAWY

Leszek Paweł Słupecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Dzieje Czerska w XII – XIV wieku, pobierz PDF (7,0 MB)

Sławomir Baczewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Mit początku i władza szlachty. Dyskurs genealogiczno–historyczny w XVII-wiecznych kazaniach pogrzebowych, pobierz PDF (4,2 MB)

Anna Nowicka-Struska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Obrazy kobiety i kobiece wzorce osobowe w siedemnastowiecznych kazaniach pogrzebowych autorstwa karmelitów bosych, pobierz PDF (2,7 MB)

Anatolij Tichołaz (Uniwersytet Rzeszowski), Rosyjska świadomość historyczna a platonizm, pobierz PDF (3,9 MB)

Leszek A. Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Posłowie litewscy na sejm nadzwyczajny 1672 roku, pobierz PDF (1,0 MB)

Piotr Ługowski, Kościół św. Stanisława w Siedlcach. Studium historyczno-artystyczne obiektu, pobierz PDF (7,1 MB)

Eligiusz Podolan (Zielona Góra), Feudalizm rosyjski w socjologicznej i historiozoficznej spuściźnie Aleksandra Hercena, pobierz PDF (1,6 MB)

ks. Zbigniew Rostkowski (Drohiczyn), „Huta Szklana Galicynów” w powiecie węgrowskim w latach 1840-1878, pobierz PDF (6,3 MB)

Marek Rutkowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku), Stosunki handlowe Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim oraz Chinami w początkach ery paskiewiczowskiej, pobierz PDF (3,0 MB)

Marek Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), W poszukiwaniu teoretycznych konceptualizacji rewolucji bolszewickiej, pobierz PDF (4,7 MB)

Jolanta Świderek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Starożytne koncepcje racjonalizmu a zagadnienie rozumności zwierząt, pobierz PDF (4,5 MB)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Jana Stachniuka wizja społecznego świata, pobierz PDF (5,2 MB)

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Oddział II –i Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, pobierz PDF (5,3 MB)

ks. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Parafia i jej oddziaływania na oblicze moralne społeczeństwa polskiego w latach 1918 – 1939 na przykładzie diecezji lubelskiej, pobierz PDF (1,6 MB)

Mariusz Nowak (Akademia Świętokrzyska w Kielcach), Antyziemiańskie elementy w radzieckiej propagandzie jako przejaw manipulacji postawami społeczno–politycznymi polskiej społeczności kresowej w okresie kampanii wrześniowej oraz w pierwszych tygodniach po podboju (IX – XI 1939 r.). Próba zarysowania problemu, pobierz PDF (4,0 MB)

Wiesław Charczuk (Siedlce), Działalność radzieckiego aparatu bezpieczeństwa i kontrwywiadu(NKWD i Smiersz) przeciwko podziemiu niepodległościowemu na Podlasiu i wschodnim Mazowszu lipiec 1944 – grudzień 1945, pobierz PDF (5,0 MB)

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Leszek Paweł Słupecki, Jacek Soszyński, Dwie lokacje miasta Czerska w XIV wieku, pobierz PDF (1,4 MB)

Marek Konstankiewicz (Archiwum Państwowe w Lublinie), Kresy wschodnie w sprawozdaniach starostów województwa lubelskiego – uczestników wycieczek instrukcyjnych z lat 1928 – 1930, pobierz PDF (2,3 MB)

Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie), Archiwum Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski w Siedlcach (1926-1929), pobierz PDF (5,2 MB)

Piotr Boroń, Daniel Delik (Lublin), Okupacyjnej Izbicy dzień powszedni we wspomnieniach jej mieszkańca, pobierz PDF (1,9 MB)

POLEMIKI, RECENZJE, OMÓWIENIA

Marek Wagner (Akademia Podlaska, Siedlce), Leszek A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, wyd. UMCS, Lublin 2005, ss. 328, pobierz PDF (0,8 MB)

Dorota Wereda (Akademia Podlaska, Siedlce), Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Nad społeczeństwem staropolskim. Kultura, instytucje i struktury społeczne w XVI-XVIII stuleciu”, Białystok 12 – 13 października 2005 r., pobierz PDF (0,8 MB)

Maciej Ulita (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Leszek Gawor, Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku.Analiza wybranych poglądów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 243, pobierz PDF (0,6 MB)

Aleksandra Stachula (Lublin), Gitta Sereny, W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, wyd. Cyklady 2002, ss. 328, pobierz PDF (0,6 MB)

Aleksandra Stachula (Lublin), Edwin Black, Wojna przeciwko słabym. Eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów, przeł. Hanna Jankowska,wyd. Muza S.A., Warszawa 2004, ss. 704, pobierz PDF (0,6 MB)

Ryszard Polak (Akademia Podlaska, Siedlce), Katarzyna Kalinowska, Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie, wyd. Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2005, ss. 248, pobierz PDF (2,4 MB)

Dariusz Magier (Akademia Podlaska, Siedlce), Zofia Leszczyńska, Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądów wojskowych 1944-1955, wyd. Norbertinum, Lublin 2005, ss. 385, pobierz PDF (0,7 MB)

Kinga Czerwińska (Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie), Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi,red. nauk. Adam Bobryk, Siedleckie Towarzystwo Naukowe,Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, oddział w Siedlcach,Warszawa 2004, ss. 307, pobierz PDF (0,6 MB)

Piotr Boroń (Lublin), Józef Adamski, Oddalonym lecz bliskim sercu. Wspomnienia z lat 1979 – 2005, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, Lublin 2005, ss. 190, pobierz PDF (1,1 MB)

Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski), Werner Beierwaltes, Platonizm w chrześcijaństwie, tłum. Piotr Domański, wyd. Antyk, Kęty 2003, ss. 207, pobierz PDF (0,9 MB)

Adam Bobryk (Akademia Podlaska, Siedlce), Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Zakład Wydawniczy „No-mos”, Kraków 2004, ss. 481, pobierz PDF (1,0 MB)

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA