t. XIX (2022), № 1

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVIII (2021), № 1: Filozoficzne wyzwania XXI wieku,
pod red. Leszka Gawora

Strona tytułowa, spis treści
Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny z Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

REDAKCJA i KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Leszek Gawor, Uniwersytet Rzeszowski, (dział: filozofia),
dr Artur Goszczyński (sekretarz),
dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny),
prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, (dział: historia),
prof. u. dr hab. Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, (z-ca redaktora naczelnego),
prof. dr Ludmiła Mazur, Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg. Federacja Rosyjska, (dział: nauki o dokumencie i archiwach),
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina, (dział: historia),
prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska, (dział: historia)
prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: stosunki międzynarodowe),
dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, (dział: politologia)

CZASOPISMO RECENZOWANE: kolegium recenzentów http://wrh.edu.pl/kolegium-recenzentow/

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Przemysław Tytus Krupski (pol.), Artur Górak (ros.)
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

Marek Bosak (Uniwersytet Rzeszowski)
Wolność słowa – idee, instytucje, dysfunkcje

Paweł Balcerak (Uniwersytet Rzeszowski)
Język jako narzędzie opresji

Magdalena Żardecka (Uniwersytet Rzeszowski)
Mityczne narracje polityczne

Vasil Gluchman (Universiyy of Presov, Slowakia)
The challenge for today’s bioethics: Metals and their alloys as biodegradable material

Magdalena Michalik-Jeżowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Wzrost długości życia ludzkiego. Szansa czy zagrożenie dla ludzkości w XXI w.?

Jan Kalajdzitis (Universiyy of Presov, Slowakia)
The triumph of the market as a challenge for the moral philosophy in the 21st century

Włodzimierz Zięba (Uniwersytet Rzeszowski)
Tożsamość i bycie sobą – wyzwanie na miarę naszych czasów

Oresta Losyk (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina)
Postmodernism Project in the Ukrainian Philosophical reflection

Izabela Pasternak (Uniwersytet Rzeszowski)
Rozmywanie podmiotowości we współczesnym dyskursie ekologicznym

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Sozologia – nauka na miarę XXI wieku

Mirosław Jaremba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Muzułmanie Rohingya w czasach Państwowej Rady Przywrócenia Prawa i Porządku oraz Narodowej Ligii na rzecz Demokracji