Volume XV (2018) № 4

Wschodni Rocznik Humanistyczny, vol. XV (2018), No 4

PAGE: http://wrh.edu.pl

SCIENTIFIC COUNCIL:
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

EDITORIAL BOARD:
Editor in Chief: Artur Górak.
Deputy editor-in-chief: Dariusz Magier.
Secretary: Artur Goszczyński.
Editor of the “philosophy” section: Leszek Gawor.
Editor of the “history” section: Krzysztof Latawiec.
Editor of the “international relations” section: Tomasz Stępniewski.
Editor of the “political science” section: Andrzej Szabaciuk.

JOURNAL REVIEWED

Graphic design, typesetting: Przemysław Tytus Krupski.
Korekta: Patrycja Kanak (ang.), Jakub Hapka (pol.), Artur Górak (ros.) .
Translation: English – Robert Stępień, Russian – Artur Górak.

EDITOR: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Szeligowskiego 8/97, 20-883 Lublin
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X

STUDIES

Andrzej Szabaciuk, (Katolicki Uniwersytet Lubelski), 
Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy państw Europy Wschodniej, 
(The Russian Federation towards the European “Migration Crisis”)
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 9-24. PDF

Tomasz Lachowski, (Uniwersytet Łódzki), 
Prawo międzynarodowe praw człowieka jako instrument przeciwdziałania skutkom poważnego naruszenia prawa międzynarodowego publicznego – analiza wybranych aspektów przypadku agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (w latach 2014-2018),
(International Human Rights Law as an Instrument to Counteract the Consequences of Serious Violations of International Public Law – Analysis of the Selected Aspects of the Case of Aggression of the Russian Federation against Ukraine (2014-2018))
 „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 25-58PDF

Janusz Jartyś, Marcin Orzechowski (Uniwersytet Szczeciński), 
Konflikt rosyjsko-gruziński z 2008 roku i jego implikacje dla reintegracyjnej strategii Federacji Rosyjskiej na obszarze poradzieckim,
(The Russian-Georgian Conflict of 2008 and Its Implications for the Reintegration Strategy of the Russian Federation in the Post-Soviet Area)
 „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 59-80. PDF

Krzysztof Garczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), 
Źródła kryzysu Socjaldemokratycznej Partii Niemiec,
(Sources of the Crisis of the Social Democratic Party of Germany)
 „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 81-94PDF

Tomasz Stępniewski, (Katolicki Uniwersytet Lubelski), 
Potencjał rozwoju transportu intermodalnego państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec inicjatywy Jedwabnego Szlaku,
(Intermodal Freight Transport of East-Central European Countries and Its Potential for Development in Light of the Belt and Road Initiative)
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 95-108PDF

Varia

Людмила Николаевна Мазур (Уральский федеральный университет),
Становление системы делопроизводства в Советской России. 1917–1950-е гг.),
(Formation of the System of Office Work in Soviet Russia. 1917-1950s)
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 111-126. PDFГалина Викторовна Шешукова, Светлана Сергеевна Шинкова (Оренбургский институт Московского Государственного Юридического Университета), 
Пенсионная реформа в Российской Федерации: проблемы и перспективы, 
(Pension Reform in Russian Federation: Problems and Prospects)
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 127-152. PDF .

Olga T. Buczek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), 
El trauma psicológico y su reflejo en los relatos sobre actos de violencia: el caso de las obras de Rodolfo Santana, 
(The Psychological Trauma and Its Reflection in the Reports of Violent Acts: The Case of Rodolfo Santana’s Plays)
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 153-170. PDF