T. XV (2018) № 4

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XV (2018), 4

Strona tytułowa,  spis treści

Strona redakcji: http://wrh.edu.pl

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria
prof. dr Oleg Witaljewicz Gorbaczow, Uralski Federalny Uniwersytet, Jekaterynburg, Rosja
dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa
dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia
prof. dr Siergiej Walentinowicz Lubiczankowskij, Orenburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa
dr Janusz Nowak, kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki xx Czartoryskich w Krakowie
dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandée, La Roche-sur-Yon, Francja
prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina
prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr George Soroka, Harvard University, USA
dr hab. Maria Starnawska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
prof. dr Walerij Leonidowicz Stiepanow, Instytut Ekonomiki Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

KOLEGIUM REDAKCYJNE I REDAKCJA
Leszek Gawor (dział: filozofia), Artur Goszczyński (sekretarz),
Artur Górak (redaktor naczelny), Krzysztof Latawiec (dział: historia),
Tomasz Lawenda (dział: historia literatury), Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego),
Tomasz Stępniewski (dział: stosunki międzynarodowe), Andrzej Szabaciuk (dział: politologia)

Czasopismo recenzowane

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Tytus Przemysław Krupski
Tłumaczenia angielskie: Robert Stępień, rosyjskie: Artur Górak

Wydawca: Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski
© ToNiK „Libra”
ISSN 1731-982X
Druk: ELPIL, Siedlce, ul. Artyleryjska 11, www.elpil.com.pl


STUDIA I ROZPRAWY

Andrzej Szabaciuk, (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy państw Europy Wschodniej, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 9-24. PDF

Tomasz Lachowski, (Uniwersytet Łódzki), Prawo międzynarodowe praw człowieka jako instrument przeciwdziałania skutkom poważnego naruszenia prawa międzynarodowego publicznego – analiza wybranych aspektów przypadku agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (w latach 2014-2018), “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 25-58. PDF

Janusz Jartyś, Marcin Orzechowski (Uniwersytet Szczeciński), Konflikt rosyjsko-gruziński z 2008 roku i jego implikacje dla reintegracyjnej strategii Federacji Rosyjskiej na obszarze poradzieckim, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 59-80. PDF

Krzysztof Garczewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Źródła kryzysu Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 81-94. PDF

Tomasz Stępniewski, (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Potencjał rozwoju transportu intermodalnego państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec inicjatywy Jedwabnego Szlaku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 95-108. PDF

Varia

Людмила Николаевна Мазур (Уральский федеральный университет), Становление системы делопроизводства в Советской России. 1917–1950-е гг.), “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 111-126. PDF


Галина Викторовна Шешукова, Светлана Сергеевна Шинкова (Оренбургский институт Московского Государственного Юридического Университета), Пенсионная реформа в Российской Федерации: проблемы и перспективы, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 127-152. PDF .

Olga T. Buczek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), El trauma psicológico y su reflejo en los relatos sobre actos de violencia: el caso de las obras de Rodolfo Santana, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom XV, nr 4, s. 153-170. PDF