Kolegium Redakcyjne

Artur Górak dr hab., adiunkt, Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,
(redaktor)
Dariusz Magier dr hab., prof. UPH, Zakład Archiwistyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,
(zastępca)
Jerzy Ternes dr, Zakład Historii XVI-XVIII wieku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
(sekretarz)

REDAKTORZY TEMATYCZNI
 
dr Jacek Lejman – filozofia
prof. dr hab. Dariusz Chemperek
– historia literatury
dr hab. Krzysztof Latawiec – h
istoria

Redaktor językowy – Dariusz Chemperek