Tom X 2014

STRONA REDAKCYJNA
POBIERZ CAŁOŚĆ
SPIS TREŚCI

Cenzura komunistyczna wobec literatury pięknej

zbiór prac pod red. Kamili Budrowskiej

Leonid Smiłowicki

(Tel Aviv University)

Литература в тисках цензуры. Белорусская страница: 1944-1956 гг

Kamila Budrowska

(Uniwersytet w Białymstoku)

The censored past. GUKPPiW and a picture of Polish history

in the 1948-1958 literature

Wiktor Gardocki

(Uniwersytet w Białymstoku)

Wymiana idei i doświadczeń. Współpraca Głównego Urzędu Kontroli Prasy

Publikacji i Widowisk z Gławlitem

Elżbieta Dąbrowicz

(Uniwersytet w Białymstoku)

„Litwini”. Okoliczności powojennego debiutu

Katarzyna Kościewicz

(Uniwersytet w Białymstoku)

Jakiego Sienkiewicza czytaliśmy w PRL-u?

Andrzej W. Kaczorowski

Służba Bezpieczeństwa na tropach Tola z Łyczakowa

Kamila Budrowska

(Uniwersytet w Białymstoku)

Cenzurowanie tematyki rosyjskiej w literaturze pięknej w Polsce

w latach 1948 – 1960. Rekonesans archiwalny

Федор Кузьмич Ярмолич

(Санкт-Петербургский институт истории РАН)

Цензура иностранных книг в Ленинграде в 1920-е гг.

Katarzyna Kościewicz

(Uniwersytet w Białymstoku)

Recenzje cenzorskie tomu 53 „Dzieł” Henryka Sienkiewicza

Recenzja serii wydawniczej Biblioteki Polityki

pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego

Wiktor Gardocki

(Uniwersytet w Białymstoku)

 

„Współczesna literatura rosyjska”

Rozprawy i studia

Mariola Jarczykowa

(Uniwersytet Śląski)

Kreacja Krzysztofa Mikołaja Dorohostajskiego

w piśmiennictwie siedemnastowiecznym

Elżbieta A. Jurgowska

(Uniwersytet w Białymstoku)

Bajkowy kostium „Syloreta” Wacława Potockiego

– post-Proppowska analiza siedemnastowiecznego romansu

Wioleta Malicka

(Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej)

Recepcja bajek Jana Stanisława Jabłonowskiego

w Oświeceniu i Romantyzmie

Szymon Piotr Dąbrowski

(Uniwersytet Śląski)

Uwagi o Porankach kodeńskich Ignacego Potockiego

Wlad Miskewka

(Akademia Nauk Mołdawii)

Książę Konstantyn Ipsilanti w kontekście kwestii wschodniej:

o niektórych aspektach działalności dyplomatycznej

na przełomie wieku XVIII i XIX

Adam Drozdek

(Duquesne University, Pittsburgh)

Gamaleia’s spiritual letters

Олена Прищепа

(Рівненський державний гуманітарний університет)

Школа Піарів у Дубровиці на Волині як осередок

освітньо-культурного життя наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст

Janusz Frykowski

(Tomaszów Lubelski)

Duchowieństwo unickiego dekanatu tyszowieckiego w latach 1810-1866.

Charakterystyka grupy

Aleksandra Urban-Podolan

(Uniwersytet Zielonogórski)

Twórczość Eugeniusza Sue w ocenie Wissariona Bielińskiego

Joanna Kumor-Mielnik

(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Budownictwo kościołów parafialnych w diecezji lubelskiej

i janowskiej (podlaskiej) w latach 1805-1918

Mirosława Michalska-Suchanek

(Uniwersytet Śląski)

Poprzez mrok i piekło. Soteriologia prawosławna

według Fiodora Dostojewskiego

Андрей Константинович Тихонов

(Владимирский государственный университет)

Изменение государственной политики Российской империи

в отношении католиков в связи с восстанием 1863-1864 гг

Олена Борисівна Айвазян

(Хмельницький національний університет)

Історія бібліотек Подільської губернії у працях

дослідників та краєзнавців

Мария Борисовна Балова

(Северный „Арктический” Федеральный Университет, Archangielsk)

Изменения в структуре местных органов государственного

управления в Архангельской губернии во второй половине XIX века

Agnieszka Prymak-Sawic

(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie)

Gawędowy książę Radziwiłł „Panie Kochanku”

według Józefa Ignacego Kraszewskiego

Игорь Владимирович Омельянчук

(Владимирский государственный университет)

Украинский, финляндский и польский вопросы в идеологии

русских консерваторов начала ХХ столетия

Александр Алексеевич Журавлёв

(Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет)

Министерство народного просвещения и слушательницы Женского

медицинского института во время студенческой забастовки 1911 года

Ryszard Polak

(Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podlaska)

Ignacego Drexlera nauka o sztuce projektowania i zabudowy miast

Paweł Borek

(Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej)

Polskie kontruderzenie znad Wieprza i walki na południowym Podlasiu

w ostatniej fazie Bitwy Warszawskiej

Leszek Gawor

(Uniwersytet Rzeszowski)

Paneuropeizm i jego obecność w polskiej myśli

społeczno-politycznej międzywojnia

Ilona Mischenko

(Kamenetz-Podolskiy National University)

The formation and development of higher pedagogical education

of the Polish national minority in the Soviet Ukraine

(30th years XX century)

Marcin Kruszyński

(Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie)

Hrabia w „kraju nowego typu”. Z pobytu Alfreda Ponińskiego

w polskim poselstwie w Moskwie (1926 – 1933)

Ernest Szum

Jednostka wobec grupy własnej w sytuacji ekstremalnej.

Apolinary Hartglas – autokreacja a rzeczywistość

Beata kozaczyska

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Marianna Fandri (ps. „Smętek”) z pomocą dzieciom wysiedlonym

z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego (1942-1943)

Tomasz Czarnota

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Personel kancelaryjny w aparacie komitetów powiatowych PZPR

w województwie lubelskim w latach 1948-1954

Damian Kutyła

(Uniwersytet Rzeszowski)

Totalitaryzm w rosyjskich filmach science-fiction po roku 1989

Materiały i Źródła

Jan Ratuszniak, Michał Turski, Beata Waszczuk (Uniwersytet Łódzki)

Cykl artykułów Aleksandry Kołłontaj w piśmie „Die Gleichheit”

o sytuacji ekonomicznej rosyjskich pracownic

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania

Адриан Александрович Селин

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

Sankt Petersburg)

Н. В. Эйльбарт, Смутное время в польских документах Государственного

архива Швеции. Комментированный перевод и исторический

анализ, wydawnictwo СО РАН, Nowosybirsk 2013, ss. 400

Artur Górak

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Игорь Анатольевич Тропов, Эволюция местных органов

государственной власти в России (1917 – 1920-е гг.),

wydawnictwo ГУАП, Sаnkt Petersburg 2011, ss. 498

Aleksander Smoliński

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Carskie siły zbrojne i dawna rosyjska historia wojskowa,

a także wojny Rzeczypospolitej z Moskwą i polsko-rosyjskie

konflikty zbrojne w świetle historiografii polskiej

przełomu XX i XXI wieku. Część 2

Damian Kutyła

(Uniwersytet Rzeszowski)

Filozofia polska okresu międzywojennego