TOM XIV (2017), № 3

Obszar poradziecki 25 lat po upadku ZSRR:
polityka, ekonomia i bezpieczeństwo

 

 


Konrad Świder (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa)

Czynnik nomenklaturowy w dezintegracji Związku Radzieckiego


Krzysztof Falkowski (Szkoła Główna Handlowa, Warszawа)

25 lat transformacji gospodarczej na obszarze poradzieckim – osiągnięcia, problemy i wyzwania


Agata Włodkowska-Bagan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Polityka Rosji na obszarze poradzieckim


Tomasz Stępniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

Europa Wschodnia 25 lat po upadku ZSRR

 

Aleksandra Kuczyńska-Zonik (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin)

Państwa bałtyckie: trzy modele rozwoju


Krzysztof Fedorowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Kaukaz Południowy po upadku ZSRR – próba transformacji i konflikty etniczne


Krzysztof Kozłowski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

Trwałość i zmiana w polityce państw poradzieckiej Azji Centralnej


Adam Drozdek (Duquesne University, Pittsburgh)

Apollos Baibakov and his writings


Павел Алексеевич Кюнг (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва)

Становление советской системы управления наукой: революция или эволюция