TOM XIII 2016

Strona redakcyjna

Pobierz całość

Spis treści

Rozprawy i studia

Justyna Dąbkowska-Kujko (The John Paul II Catholic University of Lublin), Polish translations of Justus Lipsius’ works in the 16th-18th centuries.

Daniel Sawicki (Biała Podlaska), Staroruski neumatyczny Irmologion Ławrowski z XVI wieku – niezbadany zabytek wschodniosłowiańskiego piśmiennictwa muzycznego na południowo-zachodniej Rusi.

Wioletta Pawlikowska-Butterwick (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Property and Personal Relations in the Jurydyka of the Vilna Cathedral Chapter in the Sixteenth and Early Seventeenth Century (with Particular Reference to the Scandalous and Suspicious Misdeeds of Canon Isaac Fechtinus).

Aleksandr Witaljewicz Małow (Instytut Historii Rosji, Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie), Los jednego człowieka czasów Smuty: Jakow Michajłowicz Boborykin.

Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Okoliczności erygowania rzymskokatolickiej diecezji janowskiej czyli podlaskiej (1795-1818).

Leszek Mikrut (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Konflikt św. Stanisława z Bolesławem II Szczodrym w wybranych utworach piśmiennictwa polskiego

Александр Алексеевич Журавлёв (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет), Жизненный путь: от одонтолога до бригадного генерала. (О службе в Женском медицинском институте Ф.А.Звержховского).

Michaił Anatoljewicz Prichodźko (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawny, Moskwa), Odpowiedzialność prawna wyższych urzędników w Imperium Rosyjskim w XIX i na początku XX wieku.

Andrzej Emeryk Mańkowski (Warszawa), Mańkowscy herbu Jastrzębiec z Podlasia. Szkice genealogiczne i wspomnienia.

Федор Кузьмич Ярмолич (СанктПетербургский Институт Истории Российской Академии Наук), Религия в жизни советского гражданина в 1950-е – 1960-е гг.

Jan Ratuszniak (Uniwersytet Łódzki) Ewolucja poglądów Aleksandry Kołłontaj na rolę mężczyzny w społeczeństwie (1909-1926).

Michał Kuchciak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Wojska samochodowe i pancerne w Lublinie w latach 1918-1939.

Paweł Borek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Życie kulturalno-oświatowe w garnizonie Siedlce 1918-1939.

Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Tradycje patriotyczne na łamach dwutygodnika „Ziemia Tomaszowska”.

Filip Gończyński-Jussis (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Struktury i działacze okręgu lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej (1931–1939).

Rafał Brodacki (Warszawa), Instytut Pamięci Narodowej – Instytut Historii Najnowszej (1944-1950).

Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Oddziaływanie państwa na niepaństwowy zasób archiwalny w Polsce – od teorii do praktyki.

Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podlaska), Patriotyzm i kultywowanie tradycji lokalnych w świetle dawnej i współczesnej literatury przedmiotu).

Артем Вікторович Угач (Дніпропетровський національний університет), Археографічний рівень сучасних документальних публікацій з історії діяльності радянської контррозвідки в роки другої світової війни.

Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Regulacje polskiego prawa archiwalnego dotyczące archiwaliów prywatnych.

Izabela Pasternak (Uniwersytet Rzeszowski), Człowiek a nauki humanistyczne w filozofii Michela Foucault.

Bartłomiej K. Krzych (Uniwersytet Rzeszowski), Chrześcijańska refleksja ekologiczna. Ekoteologia.

Materiały i źródła

Artur Goszczyński (Uniwersytet Jagielloński), Nieznana relacja o śmierci Maryny Mniszchówny.

Krzysztof Latawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Instrukcja dla Straży Ziemskiej.

Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Wokół Cudu Lubelskiego. Dwie relacje o „jaśniejących” obrazach w powiecie radzyńskim w lecie 1949 roku.

Polemiki, recenzje, sprawozdania

Mariusz Korzeniowski, Marcin Kruszyński, Krzysztof Latawiec, Tomasz Osiński, Dariusz Tarasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie), Profesor Marek Mądzik (1946-2016)

Tomasz Demidowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej), Ks. Sławomir Bylina, Relacja państwo – Kościół katolicki na Południowym Podlasiu w II Rzeczypospolitej, Wyd. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Kuria Diecezjalna w Drohiczynie, Drohiczyn 2013, ss. 318, il. 36, aneksy.

Tomasz Demidowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej), Arkadiusz Zawadzki, Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918 – 1939, Wyd. UPH w Siedlcach, Siedlce 2014, ss. 600, il. 44, aneksy.

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Recenzja książki pt. Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury, red. Witold M. Nowak i Magdalena Żardecka-Nowak, Rzeszów 2014, ss. 152.

Damian Kutyła (Uniwersytet Rzeszowski), Watykan a sprawa polska. Recenzja książki Łukasza Kleski pt. Watykan a sprawa polska, Wydawnictwo Łukasz Kleska, Rzeszów 2015, ss. 128.