Rada Naukowa

prof. dr hab. Rolf Fieguth, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcaria,

prof. dr Siergiej Posokhov, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina, Ukraina

dr Gediminas Kazėnas, Mykolas Romeris University, Wilno, Litwa,

dr Jussi Laine, University of Eastern Finland, Finlandia,

prof. dr hab. Sigistas Narbutas, Biblioteka Naukowa im. Wróblewskich w Wilnie, Litwa,

dr Janusz Nowak, Kierownik Archiwum i Zbioru Rękopisów Biblioteki
xx Czartoryskich w Krakowie,

dr Pierre-Etienne Penot, The Catholic University of the Vandee, La Roche-sur-Yon, Francja).

prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski,

prof. dr hab. Marek Plewczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

prof. dr hab. Krzysztof Skupieński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

dr George Soroka, Harvard University,  USA,

dr hab. Maria Starnawska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

dr hab. Tadeusz M. Trajdos, prof. Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,

dr hab. Marek Wagner, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.