TOM I 2004

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

ANDRZEJ ROZWAŁKA
Radzyń i okolice w pradziejach, średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle źródeł archeologicznych
pobierz PDF (3,1 MB)

JAROSŁAW STOLICKI
Sejmiki ziem Podola i Ukrainy wobec wojny z Portą w latach 1672-1676
pobierz PDF (1,7 MB)

DOROTA WEREDA
Diariusz podróży Stanisława Samuela Szemiota
pobierz PDF (1,5 MB)

MAREK WAGNER
Obóz wojsk koronnych pod Bracławiem w latach 1791-1792
pobierz PDF (1,8 MB)

DARIUSZ ROLNIK
Postawy szlachty litewskiej wobec konfederacji targowickiej
pobierz PDF (3,7 MB)

MIROSŁAW ROGUSKI
Działalność Deputacji Komisji Porządkowej Ziemi Liwskiej w 1794 roku
pobierz PDF (2,3 MB)

ARTUR GÓRAK
Geneza rosyjskiego systemu kancelaryjnego akt spraw
pobierz PDF (3,1 MB)

SEBASTIAN PIĄTKOWSKI
Małachowscy herbu Nałęcz jako nabywcy i dzierżawcy dóbr skarbowych na Podlasiu w pierwszej połowie XIX wieku
pobierz PDF (1,5 MB)

HELENA KIVAKO
Znaczenie świata rzeczy w strukturze dramatów Gabrieli Zapolskiej i Maksyma Gorkiego
pobierz PDF (0,8 MB)

KRZYSZTOF LATAWIEC
Ewakuacja cywilnej administracji ogólnej szczebla powiatowego z guberni lubelskiej latem 1915 roku
pobierz PDF (2,1 MB)

ALEKSANDER SMOLIŃSKI
Jazda i artyleria konna Dywizji Litewsko-Białoruskiej oraz Grupy Poleskiej, a następnie Frontu Litewsko-Białoruskiego (luty – początek lipca 1919 r.)
pobierz PDF (3,0 MB)

SŁAWOMIR MAŃKO
Stosunki ludnościowe i rozwój Międzyrzeca Podlaskiego w okresie II Rzeczypospolitej
pobierz PDF (1,8 MB)

GRZEGORZ JONIEC
Publicystyka i transformacje ideowe Józefa Łobodowskiego w okresie 1931-1935
pobierz PDF (1,7 MB)

MIROSŁAW PIOTROWSKI
Władze Bezpieczeństwa wobec niepodległościowych dążeń społeczeństwa powiatu Radzyń Podlaski po II wojnie światowej
pobierz PDF (2,1 MB)

MARIUSZ D. BEDNARSKI
Reforma rolna w Lubelskiem w latach 1944-1946
pobierz PDF (3,5 MB)

WIESŁAW CHARCZUK
Przeobrażenia personalne w Podlaskiej Komendzie NSZ w latach 1945-1947
pobierz PDF (1,6 MB)

JACEK LEJMAN
Człowiek jako interfejs
pobierz PDF (2,0 MB)

WŁODZIMIERZ KOWALIK
Odyseja świadomości, czyli o „Traktacie teologicznym” Czesława Miłosza
pobierz PDF (1,3 MB)

KRZYSZTOF CZUBASZEK
Stanówka – jedna nazwa trzech rzek
pobierz PDF (0,8 MB)

ANETA PIETRZELA
Charakterystyka powiatu radzyńskiego w świetle reformy podziału terytorialnego kraju z 1999 roku
pobierz PDF (2,8 MB)

MATERIAŁY I ŹRÓDŁA

ANDRZEJ GIL
Dokument z 1521 r. dla cerkwi w Opolu koło Włodawy (w części brzeskiej diecezji włodzimierskiej). Z kart działalności edytorskiej Wileńskiej Komisji Archeograficznej
pobierz PDF (1,3 MB)

MARIA TROJANOWSKA
Dokumenty prezent na unickie beneficja parafialne w XVII i XVIII wieku
pobierz PDF (4,9 MB)

PAWEŁ SYGOWSKI
Stan ilościowy cerkwi na terenie Lubelszczyzny (prawosławna diecezja chełmska) w 1914 r. (próba ustalenia stanu faktycznego)
pobierz PDF (3,1 MB)

POLEMIKI, RECENZJE, OMÓWIENIA

WALDEMAR CHORĄŻYCZEWSKI
Czy istniała kancelaria ruska? (na marginesie edycji regestów Metryki Ruskiej i monografii Petro Kułakowśkiego)
pobierz PDF (1,2 MB)

HIERONIM FOKCIŃSKI SI
Ladislao Sas Kulczycki ed il Vaticano
pobierz PDF (1,0 MB)

MARIA STARNAWSKA
Luigi Canetti, Frammenti di eternita. Corpi e reliquie tra Antichita e Medioevo, Sacro/Santo (nuova serie) nr 6, Viella, Roma 2002, ss. 237
pobierz PDF (0,6 MB)

JAN GROMNICKI
Zygmunt Podhorski, Tak zapamiętałem. Wspomnienia i dokumenty (od 13 marca do 10 października 1939 roku), Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, Grudziądz 2002, ss. 130, il., fot. i aneksy
pobierz PDF (0,4 MB)

SEBASTIAN PIĄTKOWSKI
Inga Jaguś, Lecznictwo ludowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2002, ss. 147
pobierz PDF (0,4 MB)

DARIUSZ MAGIER
Krzysztof Czubaszek, Ulan. Dzieje parafii i wsi do niej należących, Warszawa 2003, ss. 298, fot.
pobierz PDF (0,2 MB)

JOANNA KOWALIK
Radziwiłłowie. Obrazy literackie – biografie – świadectwa historyczne, Lublin 2003, ss. 505
pobierz PDF (0,8 MB)

JOANNA KOWALIK
Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. Albin Koprukowniak, Lublin 2002, ss. 191
pobierz PDF (0,3 MB)

JOANNA KOWALIK
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002.
oprac. Róża Maliszewska, Kozłówka 2003, ss. 640
pobierz PDF (0,4 MB)

DARIUSZ MAGIER
Glaukopis. Pismo społeczno-historyczne, nr 1/2003, ss. 363
pobierz PDF (0,4 MB)

TOMASZ DEMIDOWICZ
„Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego”, R. 2003, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, Lublin 2003, ss. 286, il. 206
pobierz PDF (0,6 MB)

MARTA ROGALSKA
Rocznik Bialskopodlaski, tom X, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2002, ss. 337
pobierz PDF (0,5 MB)

JOANNA KOWALIK
Rocznik Międzyrzecki, tom XXXIII, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Międzyrzec Podlaski 2002, ss. 280
pobierz PDF (0,3 MB)

TOMASZ DEMIDOWICZ
Ryszard Kornacki, Międzyrzec w życiorysy wpisany. Słownik Biograficzny, Wydanie drugie uzupełniające i poszerzone, Międzyrzeckie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Międzyrzec Podlaski 2003, ss. 293, il. 170
pobierz PDF (0,4 MB)

JANUSZ KULIGOWSKI
Rocznik Mińskomazowiecki, zeszyt 11, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Mińsk Mazowiecki 2003-2004, ss. 230
pobierz PDF (0,4 MB)

JANUSZ KULIGOWSKI
Rocznik Kałuszyński, zeszyt 3, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, Kałuszyn 2003, ss. 191
pobierz PDF (0,4 MB)

ADAM ŚWIĆ
Nota wydawnicza wydawnictw radzyńskich
pobierz PDF (0,3 MB)

KATARZYNA ŚLUSARSKA
Nota wydawnicza wydawnictw chełmskich
pobierz PDF (0,2 MB)

MIROSŁAWA KAMECKA-SKRAJNA, RAFAŁ KSIĘŻOPOLSKI, ARKADIUSZ ZAWADZKI
Publikacje Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w latach 2002-2003
pobierz PDF (3,7 MB)

BEATA MAGIER
Sesja naukowa pt. „Monografia Radzynia. Projekty i materiały”, Radzyń Podlaski 2002
pobierz PDF (0,3 MB)

ZBIGNIEW SMÓŁKO
Sesja naukowa pt. „Świątynia i ludzie – dzieje pounickiego kościółka w Bezwoli”, Wohyń 2003
pobierz PDF (0,4 MB)

AGNIESZKA GĄTARCZYK
Sesja naukowa z okazji 75-lecia szkoły im. ks. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli, Suchowola 2003
pobierz PDF (0,7 MB)

ADAM ŚWIĆ
Pierwsza Konferencja Naukowa o postaci, epoce i twórczości literackiej Stanisława Samuela Szemiota. Komarówka Podlaska – Przegaliny 2004
pobierz PDF (0,4 MB)