TOM XIV (2017), № 4

 

 

 

Studia i rozprawy


Irina Bikkułowa (Brjański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego, Rosja)

Komizm w kultowej radzieckiej komedii filmowej epoki „odwilży” Noc sylwestrowa (1956) Eldara Riazanowa

Przekład z języka rosyjskiego: Marcin Cybulski


Адриан Алексеевич Селин (Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Санкт-Петербург)

«Смоленский архив» и королевские пожалования под Смоленском 1610-1611 гг.


Andrzej Szabaciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Polityka ludnościowa Federacji Rosyjskiej w kontekście kryzysu ukraińskiego

 


Сергій Федонюк (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки)

Демократизація України: до природи соціальних потрясінь


Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego)

Niemiecka wizja roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej

 


Tomasz Stępniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Miejsce Ukrainy w polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej

 


Maryna Stolyar (Pedagogiczny Uniwersytet Narodowy w Czernihowie, Ukraina)

Fenomen śmiechu w kontekście post-totalitarnej praktyki na podstawie sowieckiej i polskiej anegdoty z lat 70-ch i 80-ch ХХ wieku

 


Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Zadania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim na czas stanu wojennego i pierwsze efekty ich realizacji (grudzień 1981 – marzec 1982)


Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Problem wartościowania dokumentacji elektronicznej jako zasobu źródeł historycznych dla przyszłych badaczy dziejów XXI wieku