TOM III 2006

SPIS TREŚCI

STUDIA I ROZPRAWY

Leszek Paweł Słupecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Dzieje Czerska w XII – XIV wieku
pobierz PDF (7,0 MB)

Sławomir Baczewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Mit początku i władza szlachty. Dyskurs genealogiczno –historycznyw XVII -wiecznych kazaniach pogrzebowych
pobierz PDF (4,2 MB)

Anna Nowicka-Struska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Obrazy kobiety i kobiece wzorce osobowe w siedemnastowiecznych ka-zaniach pogrzebowych autorstwa karmelitów bosych
pobierz PDF (2,7 MB)

Anatolij Tichołaz (Uniwersytet Rzeszowski)
Rosyjska świadomość historyczna a platonizm
pobierz PDF (3,9 MB)

Leszek A. Wierzbicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Posłowie litewscy na sejm nadzwyczajny 1672 roku
pobierz PDF (1,0 MB)

Piotr Ługowski
Kościół św. Stanisława w Siedlcach. Studium historyczno-artystyczne obiektu
pobierz PDF (7,1 MB)

Eligiusz Podolan (Zielona Góra)
Feudalizm rosyjski w socjologicznej i historiozoficznej spuściźnie Aleksandra Hercena
pobierz PDF (1,6 MB)

ks. Zbigniew Rostkowski (Drohiczyn)
„Huta Szklana Galicynów” w powiecie węgrowskim w latach 1840-1878
pobierz PDF (6,3 MB)

Marek Rutkowski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Stosunki handlowe Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim oraz Chinami w początkach ery paskiewiczowskiej
pobierz PDF (3,0 MB)

Marek Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
W poszukiwaniu teoretycznych konceptualizacji rewolucji bolszewickiej
pobierz PDF (4,7 MB)

Jolanta Świderek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Starożytne koncepcje racjonalizmu a zagadnienie rozumności zwierząt
pobierz PDF (4,5 MB)

Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski)
Jana Stachniuka wizja społecznego świata
pobierz PDF (5,2 MB)

Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Oddział II –i Sztabu Głównego Naczelnego DowództwaWojska Polskiego
pobierz PDF (5,3 MB)

ks. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Parafia i jej oddziaływania na oblicze moralne społeczeństwa polskiegow latach 1918 – 1939 na przykładzie diecezji lubelskiej
pobierz PDF (1,6 MB)

Mariusz Nowak (Akademia Świętokrzyska w Kielcach)
Antyziemiańskie elementy w radzieckiej propagandzie jako przejaw manipulacji postawami społeczno – politycznymi polskiej społeczności kresowej w okresie kampanii wrześniowej oraz w pierwszych tygodniach po podboju (IX – XI 1939 r.). Próba zarysowania problemu
pobierz PDF (4,0 MB)

Wiesław Charczuk (Siedlce)
Działalność radzieckiego aparatu bezpieczeństwa i kontrwywiadu(NKWD i Smiersz) przeciwko podziemiu niepodległościowemuna Podlasiu i wschodnim Mazowszu lipiec 1944 – grudzień 1945
pobierz PDF (5,0 MB)

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Leszek Paweł Słupecki, Jacek Soszyński
Dwie lokacje miasta Czerska w XIV wieku
pobierz PDF (1,4 MB)

Marek Konstankiewicz (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Kresy wschodnie w sprawozdaniach starostów województwa lubelskiego – uczestników wycieczek instrukcyjnych z lat 1928 – 1930
pobierz PDF (2,3 MB)

Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie)
Archiwum Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polskiw Siedlcach (1926-1929)
pobierz PDF (5,2 MB)

Piotr Boroń, Daniel Delik (Lublin)
Okupacyjnej Izbicy dzień powszedni we wspomnieniach jej mieszkańca
pobierz PDF (1,9 MB)

POLEMIKI, RECENZJE, OMÓWIENIA

Marek Wagner (Akademia Podlaska, Siedlce)
Leszek A. Wierzbicki, O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, wyd. UMCS, Lublin 2005, ss. 328
pobierz PDF (0,8 MB)

Dorota Wereda (Akademia Podlaska, Siedlce)
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Nad społeczeństwemstaropolskim. Kultura, instytucje i struktury społeczne w XVI-XVIIIstuleciu”, Białystok 12 – 13 października 2005 r.
pobierz PDF (0,8 MB)

Maciej Ulita (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Leszek Gawor, Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku.Analiza wybranych poglądów, Wydawnictwo UniwersytetuRzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 243
pobierz PDF (0,6 MB)

Aleksandra Stachula (Lublin)
Gitta Sereny, W stronę ciemności. Rozmowy z komendantemTreblinki, wyd. Cyklady 2002, ss. 328
pobierz PDF (0,6 MB)

Aleksandra Stachula (Lublin)
Edwin Black, Wojna przeciwko słabym. Eugenika i amerykańskakampania na rzecz stworzenia rasy panów, przeł. Hanna Jankowska,wyd. Muza S.A., Warszawa 2004, ss. 704
pobierz PDF (0,6 MB)

Ryszard Polak (Akademia Podlaska, Siedlce)
Katarzyna Kalinowska, Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie, wyd. Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2005, ss. 248
pobierz PDF (2,4 MB)

Dariusz Magier (Akademia Podlaska, Siedlce)
Zofia Leszczyńska, Prokuratorzy i sędziowie lubelskich sądówwojskowych 1944-1955, wyd. Norbertinum, Lublin 2005, ss. 385
pobierz PDF (0,7 MB)

Kinga Czerwińska (Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie)
Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi,red. nauk. Adam Bobryk, Siedleckie Towarzystwo Naukowe,Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, oddział w Siedlcach,Warszawa 2004, ss. 307
pobierz PDF (0,6 MB)

Piotr Boroń (Lublin)
Józef Adamski, Oddalonym lecz bliskim sercu. Wspomnieniaz lat 1979 – 2005, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzieim. T. Goniewicza, Lublin 2005, ss. 190
pobierz PDF (1,1 MB)

Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski)
Werner Beierwaltes, Platonizm w chrześcijaństwie, tłum. Piotr Domański, wyd. Antyk, Kęty 2003, ss. 207
pobierz PDF (0,9 MB)

Adam Bobryk (Akademia Podlaska, Siedlce)
Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywieeuropejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Zakład Wydawniczy „No-mos”, Kraków 2004, ss. 481
pobierz PDF (1,0 MB)

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA