Kolegium recenzentów

Recenzenci prac nadesłanych do redakcji

dr Gediminas Kazėnas (Mykolas Romeris University), Litwa,

проф. д.и.н. Адриан Селин (Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Санкт-Петербург), Rosja,

проф. д.и.н. Михаил Ларин (Российский государственный гуманитарный университет, Москва), Rosja,

проф. д.i.н. Сергiй Федонюк (Східноєвропейський національний університет), Ukraina,

проф. д.i.н. Анатолій Романюк (Львівський національний університет), Ukraina,

dr Oscar G. Luengo (Universidad de Granada), Hiszpania,

dr Javier García Marín (Universidad de Granada), Hiszpania

проф. Валерий Степанов (Институт Экономики РАН, Москва), Rosja,

проф. Людмила Посохова (Харьковский национальный университет), Ukraina,

проф. Елена Кравцова (Курский Государственный Медицинский Университет), Rosja,

проф. Людмила Мазур (Уральский федеральный университет, Екатеринбург), Rosja,

проф. Олег Горбачев (Уральский федеральный университет, Екатеринбург), Rosja

проф. Сергей Посохов (Харьковский национальный университет), Ukraina

доц. д.и.н. Игор Гребенкин (Рязанский государственный университет), Rosja

доц. к.i.н. Віталій Лебедюк (Національний університет «Острозька академія»), Ukraina,

проф. д.i.н. Iгор Тодоров (Ужгородський національний університет), Ukraina,

доц к.i.н. Юрiй Федорик (Бердянський державний педагогічний університет), Ukraina,

проф. д.i.н. Григорій Монастирський (Тернопільський національний економічний університет), Ukraina

проф. д.i.н. Павло Шилепницький (Чернівецький національний університет), Ukraina,

prof. dr Alexandre Kukhianidze (Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego), Gruzja,

доц. д.и.н. Борис Гуселетов (Институт экономики, Российская академия наук, Москва), Rosja,

проф. д.и.н. Наталия Лактионова (Институт экономики, Российская академия наук, Москва), Rosja,

проф. д.i.н. Юрий Вовк (Дрогобицький державний педагогічний університет), Ukraina

prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Polska

prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Polska,

dr Tomasz Szyszlak (Uniwersytet Wrocławski), Polska,

dr hab. Agnieszka Legucka (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Polska,

dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Polska,

dr hab. Andrzej Gil prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Polska,

prof. dr hab. Janusz Balicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Polska,

prof. dr hab. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Polska,

dr hab. Ryszard Polak (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej), Polska

dr hab. Mariusz Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Polska,

dr hab. Marcin Kruszyński (Instytut Pamięci Narodowej), Polska,

prof. dr hab. Leszek Gawor (Uniwersytet Rzeszowski), Polska,

dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Polska,

dr hab. Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Polska,

dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Polska,

prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Polska,

dr Jarosław Kuśpit (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Polska,

dr Henryk Ponikowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Polska,

doc. dr Artur Adamczyk (Uniwersytet Warszawski), Polska,

dr hab. Mariusz Próchniak prof. SGH, Polska,

dr Maciej Raś (Uniwersytet Warszawski), Polska,

dr Bartosz  Jóźwik (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Polska,

dr Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Polska,

prof. dr hab. Józef Fiszer (Instytut Studiów Politycznych PAN), Polska,

dr hab. Helena Żukowska prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polska,

dr Paweł Olszewski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Polska,

dr Adrian Chojan (Instytut Studiów Politycznych PAN), Polska,

Prof. Dr hab. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Polska,

Prof. dr hab. Jakub Wojtkowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Polska,

Prof. dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski), Polska,

Ks. dr hab. Paweł Wolnicki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie), Polska

доц. к.и.н. Людмила Н. Варламова (Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва), Rosja,

dr hab. Marek Sioma, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

dr hab. Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

dr hab. Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

проф. Григорий Ланской (Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва, Федерация Российская)

проф. Елена Кравцова (Курский Гоаударственный Медицинский Университет, Федерация Российская)