Kolegium Redakcyjne

Skład aktualny

prof. dr hab. Leszek Gawor (dział: filozofia);

dr Artur Goszczyński (sekretarz);

dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny);

prof. u. dr hab Krzysztof Latawiec (dział: historia);

prof. u. dr hab. Dariusz Magier (z-ca redaktora naczelnego);

prof. dr Ludmiła Posochowa, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W.N. Karazina, Ukraina,

prof. dr Adrian Selin, Uniwersytet Naukowo-Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomii w Sankt-Petersburgu, Federacja Rosyjska,

prof. u. dr hab. Tomasz Stępniewski (dział: stosunki międzynarodowe);

dr Andrzej Szabaciuk (dział: politologia).


Kolegium redakcyjne, do 2019 roku

prof. dr hab. Leszek Gawor (dział: filozofia) Uniwersytet Rzeszowski;

mgr Artur Goszczyński (sekretarz) Uniwersytet Jagielloński;

dr hab. Artur Górak (redaktor naczelny) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

dr hab Krzysztof Latawiec, prof. UMCS (dział: historia);

dr Tomasz Lawenda (dział: historia literatury) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH (z-ca redaktora naczelnego);

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL (dział: stosunki międzynarodowe);

dr Andrzej Szabaciuk (dział: politologia) Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Kolegium redakcyjne, do 2017 roku

Artur Górak dr hab., adiunkt, Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,
(redaktor)
Dariusz Magier dr hab., prof. UPH, Zakład Archiwistyki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,
(zastępca)
Jerzy Ternes dr, Zakład Historii XVI-XVIII wieku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
(sekretarz)

REDAKTORZY TEMATYCZNI
 
dr Jacek Lejman – filozofia
prof. dr hab. Dariusz Chemperek
– historia literatury
dr hab. Krzysztof Latawiec
– historia

Redaktor językowy – prof. Dariusz Chemperek