tom XVII (2020), № 3

Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XVII (2020), № 3:
Dwór w Rzeczypospolitej i państwach ościennych, pod red. Artura Goszczyńskiego

Двор в Речи Посполитой и соседних странах, под редакцией Артура Гощинского

Court in the Polish-Lithuanian Commonwealth and neighboring countries, edited by Artur Goszczyński